Welkom bij Honestum Begrafenisverzorging

Op deze website informeren wij u over onze diensten, producten

en de wijze waarop wij een begrafenis verzorgen.

Na een overlijden zullen wij zorgdragen voor een stijlvolle, piëteitsvolle

en persoonlijke begeleiding van de begrafenis. Wij kunnen u met raad

en daad bijstaan en als u dat wenst veel zorg uit handen nemen.

Een tijd van veel verdriet en veelal grote verslagenheid breekt aan. In korte tijd moeten er heel veel zaken geregeld worden.

 

Door onze kennis en ervaring in het regelen en uitvoeren van begrafenissen en alle voor- en nazorg die daar mee verbonden zijn kunnen
wij hierin veel betekenen. Dit alles in alle eenvoud, stijlvol en met gepaste eerbied en respect op een waardige wijze in overeenstemming
met onze christelijke principes en uw wensen. Dit alles in een persoonlijke benadering en begeleiding.
“Uit principieel oogpunt onthouden wij ons dan ook op elke voorkomende wijze van crematies en verzorgen uitsluitend begrafenissen.”

 

Daar komt bij dat een begrafenis per definitie niet 'duur' behoeft te zijn en dat is dan ook terug te vinden in onze tarieven. Ook is het mogelijk
om vooraf in een persoonlijk gesprek, uw wensen vast te laten leggen. De begrafenis wordt dan in detail met u besproken en er zal een passende kostenopgave hiervoor worden verstrekt.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw wensen vast te leggen door middel van een zogenaamde  'Wilsbeschikking'.
Door het invullen hiervan zijn uw wensen bij de nabestaanden ook kenbaar opdat zij voor de bespreking van de begrafenis
dit als leidraad kunnen gebruiken.

 

Indien u een wilsbeschikking of kostenbegroting wilt ontvangen kunt u deze kosteloos bij ons opvragen.
Ook voor allerhande informatie of overige vragen die betrekking hebben op een begrafenis, kunt u bij ons terecht.
Dit alles uiteraard geheel vrijblijvend.

 

DAG en NACHT staan wij voor u ter beschikking.

Begrafenisverzorging Honestum

Hoe werken wij

Er komt een moment in ieders leven dat we te maken krijgen met een overlijden. Onderscheid tussen jong en oud is er niet. Het overlijden is

in sommige gevallen een aangelegenheid welke op een bepaalde

termijn staat te gebeuren maar evengoed kan het gaan om een (totaal)

onverwachte gebeurtenis. In beide gevallen een ingrijpend feit.

Begrafenisverzorging Honestum

Melding van overlijden

en informatienummer

0180 - 628908

(Dag & Nacht)

Begrafenisverzorging Honestum

Contactpersoon: Mw. L. Melieste - Verveer

Zalmwater 157

2993 DX  BARENDRECHT

Telefoon: 0180 - 628908

e-mail: info@honestumbegrafenissen.nl

Honestum Begrafenisverzorging

@Schell Design