Welkom bij Honestum Begrafenisverzorging

Op deze website informeren wij u over onze diensten, producten

en de wijze waarop wij een begrafenis verzorgen.

Na een overlijden zullen wij zorgdragen voor een stijlvolle, piëteitsvolle

en persoonlijke begeleiding van de begrafenis. Wij kunnen u met raad

en daad bijstaan en als u dat wenst veel zorg uit handen nemen.

Daarin zitten nogal verschillen Er zijn vaste kosten die al direkt bekend zijn zoals grafrechten, kaarten, auto’s, kist en personele kosten,

maar daarentegen zijn er ook variabele kosten zoals advertentie’s, gebruik van consumpties etc etc.

 

‘Wij hanteren een zgn (Basis)aannametarief, in dit tarief is opgenomen de directe zaken welke bij een begrafenis

als basis eigenlijk nodig zijn tw:

 

* Bespreking van de begrafenis.

* Maken van reserveringen (locaties, auto’s, personeel, musici, catering).

* Wettelijke registratie en formaliteiten, inclusief contacten (schouw)arts, burgerlijke  stand etc.

* Uitvoering en algehele begeleiding van het afscheid, condoleance en begrafenis
* Een condoleanceregister.

* Basisbedrag ondernemersloon, ondersteunend personeel. Exclusief toeslagen bijzondere tijden en aanvullende diensten

 

Alle overige  bijkomende kosten buiten het ‘basistarief’ worden één op één doorberekend.

 

Dus middels deze site kunnen wij geen prijzen opgeven. Wilt u echter toch weten wat een begrafenis volgens uw wensen zou kosten,

neemt u dan gerust contact met ons op zodat wij een gepaste prijsopgave naar aanleiding van al uw wensen kunnen doen toekomen.

Begrafenisverzorging Honestum

“Wat kost het nu allemaal?”

U zult begrijpen dat geen enkele begrafenis dezelfde kosten met

zich meebrengt. De opbouw van de totaalkosten zijn bepalend

ten opzichte van de diensten die u afneemt cq geleverd

wilt hebben.

Begrafenisverzorging Honestum

Melding van overlijden

en informatienummer

0180 - 628908

(Dag & Nacht)

Begrafenisverzorging Honestum

Contactpersoon: Mw. L. Melieste - Verveer

Zalmwater 157

2993 DX  BARENDRECHT

Telefoon: 0180 - 628908

e-mail: info@honestumbegrafenissen.nl

Honestum Begrafenisverzorging

@Schell Design